Ośrodek Agape w Sztumie
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szawałdzie
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie
Dom Socjalny w Borowym Młynie

Copyrights © AGAPE